Home > Contact Us

Contact Us

Address:
No.C524, 2nd Floor, South half of building 13, Tong De Yuan, Taijiang District, Fuzhou, Fujian.

China 350004

Phone:
 +86 13400726707